Λίγα λόγια σχετικά με την

Ασφάλιση Σκαφών

Η  ασφάλιση  σκαφών  καλύπτει  την υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (για πρόκληση σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών έναντι τρίτων, καθώς και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης), αλλά  και λοιπές  συμπληρωματικές καλύψεις όπως  τις ζημιές του ίδιου του σκάφους κ.ά.
 Η αστική ευθύνη ιδιοκτήτη σκάφους  καλύπτει  ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους.
Η κάλυψη αυτή σας προστατεύει  στην  περίπτωση που θα  πρέπει να αποζημιώσετε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς, όπως π.χ. τραυματισμό, θάνατο τρίτου, υλικές ζημιές άλλων σκαφών ή λιμένων και θαλάσσια ρύπανση. 
 Προσοχή η αστική ευθύνη δεν σας καλύπτει για ζημιές σε τρίτους όταν το σκάφος είναι ελλιμενισμένο.

Λοιπές συμπληρωματικές καλύψεις στην ασφάλιση σκαφών:

Ασφάλιση ιδίων ζημιών που καλύπτει  ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το σκάφος σας. 
 Από πυρκαγιά, κλοπή, ζημιές από σύγκρουση ή πρόσκρουση, κινδύνους θαλάσσης κ.α. Η κάλυψη αυτή προστατεύει τα περιουσιακά σας στοιχεία από τυχαία γεγονότα, τα οποία μπορεί να επιφέρουν μέχρι και την ολική απώλεια του σκάφους σας.
 Επιπλέον μπορεί να δοθεί η κάλυψη μηχανικών βλαβών σε έσω/έξω λέμβιες μηχανές (με την προϋπόθεση μέχρι ενός ορίου ωρών λειτουργίας). Επίσης η  ασφάλιση προσωπικών αντικειμένων, αστική  ευθύνη  σκιέρ, κάλυψη  κατά  τη  μεταφορά  του σκάφους  σε  trailer , χτύπημα σε προπέλα άξονα, transit clause, απόρριψη μηχανής , ανωτέρα βία, βύθιση, προσάραξη, σύγκρουση ή πειρατεία, νομική προστασία , κακόβουλες  ενέργειες   , ίδιες ζημιές από κακοκαιρία, ζημιές από φορτοεκφόρτωση μηχανών ή εφοδίων, προσάραξη, ημιβύθιση, σύγκρουση με άλλο πλοίο, προβλήτα ή προκυμαία, αμέλεια πληρώματος,κ.α.

Ασφάλεια-Σκαφών-Αρχική-planoasfaleia.gr_
FAQs-φώτο-Σκάφος-planoasfaleia.gr_

FAQ's

Συνηθισμένες Ερωτήσεις

Εδώ Θα δείτε τις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις σχετικά με τις Ασφαλίσεις Σκαφών

Α: Από την τρέχουσα εμπορική αξία του σκάφους, την παλαιότητα, το υλικό κατασκευής αλλά και τη χρήση του.

Σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής ανά άτομο €150.000 </br>
ανά συμβάν €700.000 </br>
για όλη την περίοδο ασφάλισης €2.100.000 </br>
Υλικές ζημιές ανά συμβάν €150.000 </br>
για όλη την περίοδο ασφάλισης €450.000 </br>
Ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης ανά συμβάν €150.000 </br>
για όλη την περίοδο ασφάλισης €450.000 </br>
Συνολική ευθύνη Εταιρίας ανά συμβάν €1.000.000 </br>
για όλη την περίοδο ασφάλισης €3.000.000 </br>
Τα τουριστικά ημερόπλοια με τα παρακάτω όρια αστικής ευθύνης : </br>
Όρια κάλυψης Σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής ανά άτομο €150.000 </br>
ανά συμβάν €1.500.000 </br>
για όλη την περίοδο ασφάλισης €4.500.000 </br>
Υλικές ζημιές ανά συμβάν €150.000 </br>
για όλη την περίοδο ασφάλισης €450.000 </br>
Ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης ανά συμβάν €150.000 </br>
για όλη την περίοδο ασφάλισης €450.000 </br>
Συνολική ευθύνη Εταιρίας ανά συμβάν €1.800.000 </br>
για όλη την περίοδο ασφάλισης €5.400.00. </br>

Α: Ναι στα ετήσιας διάρκειας ασφαλιστήρια παρέχονται εκπτώσεις στην περίπτωση αυτή.

PLANOASFALEIA.GR

Επιλέξτε την Υπηρεσία που σας ταιριάζει

Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Η ασφαλιστική μας εταιρεία έχει κερδίσει τη φήμη ότι είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, παρέχοντας στους πελάτες μας κάλυψη και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.

Latest Portfolio

Need Any Help? Or Looking For an Agent

Copyright 2023, Psomiadis.eu. All Rights Reserved