Ασφάλιση Εγγυήσεων 1

PLANOASFALEIA.GR

Καλύψεις

Λίγα λόγια σχετικά με την

Ασφάλιση Εγγυήσεων

Η ασφάλιση εγγυήσεων (Surety Bonds) είναι απαραίτητη σε επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν  σε  διαγωνισμούς συνήθως του ευρύτερου δημοσίου, ΝΠΔΔ ή  ΝΠΙΔ για την ανάληψη ενός έργου (μελέτη και κατασκευή  έργου, καθαρισμός κτιρίων, υπηρεσίες catering και άλλες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών).
 Πλέον η έκδοση εγγυητικών επιστολών δεν αποτελεί μονοπώλιο των τραπεζικών ιδρυμάτων με ότι αυτό συνεπάγεται αφού στον χώρο έχουν έντονη παρουσία και οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέροντας σαφώς καλύτερους όρους και κόστος, καθώς και πιο απλοποιημένες διαδικασίες.
 Η ασφάλιση εγγυήσεων είναι μία έγγραφη δέσμευση για συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένο ποσό με την οποία: Η Ασφαλιστική Εταιρεία (ο Εγγυητής) παρέχει στον Δικαιούχο, Εγγύηση ότι ο Εντολέας (Εργολάβος / Προμηθευτής / Παροχέας), θα εκπληρώσει τις Συμβατικές, Νομικές ή κανονιστικές του υποχρεώσεις. Εάν ο Εντολέας (ασφαλισμένος) δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τότε ο Εγγυητής θα πληρώσει στον Δικαιούχο το ποσό της Εγγύησης.
 Στις διεθνείς αγορές, η χορήγηση εγγυητικών επιστολών από ασφαλιστικές εταιρίες φθάνει σε ποσοστό της τάξεως του 25% του συνόλου των εκδιδομένων εγγυητικών, με εγγυημένα κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας, η παροχή εγγυητικής επιστολής από ασφαλιστική εταιρία, μέσω ενός συμβολαίου ασφάλισης εγγυήσεων, εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και πολλά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Η επιχείρηση αποκτά μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τους απαραίτητους σκοπούς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας αυξάνοντας την πιστοδοτική της ικανότητα, χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον τραπεζικό της δανεισμό.

Ασφάλιση Εγγυήσεων 2
Ασφάλιση Εγγυήσεων
Q&A Ασφάλιση Εγγυήσεων

FAQ's

Συνηθισμένες Ερωτήσεις

Εδώ Θα δείτε τις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις σχετικά με την Ασφάλιση Εγγυήσεων

Α: Δεν απαιτείται δέσμευση και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων.

Η έκδοση ασφαλιστικών εγγυητικών συνοδεύεται από ασφαλιστική σύμβαση. Κατά συνέπεια το κόστος έκδοσης καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης ως ασφάλιστρο.

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

Ενισχύει τη ρευστότητα με την πρόσβαση σε διαφορετικό οργανισμό παροχής εγγυητικών επιστολών (εκτός των τραπεζών).

Α: Οι Εγγυητικές Επιστολές παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για: Τους Παρόχους Υπηρεσιών Προώθησης, Διαφήμισης, Καθαρισμού, κλπ . Τη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών ,το Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , την Φαρμακοβιομηχανία ,τον Τουρισμό και τις Κατασκευαστικές Εταιρίες.

PLANOASFALEIA.GR

Επιλέξτε την Υπηρεσία που σας ταιριάζει

Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Η ασφαλιστική μας εταιρεία έχει κερδίσει τη φήμη ότι είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, παρέχοντας στους πελάτες μας κάλυψη και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.

Latest Portfolio

Need Any Help? Or Looking For an Agent

Copyright 2023, Psomiadis.eu. All Rights Reserved