Ασφάλιση ανέγερσης και κατασκευής έργου 1

PLANOASFALEIA.GR

Καλύψεις

Λίγα λόγια σχετικά με την

Ασφάλιση ανέγερσης και κατασκευής έργου

Η ανέγερση κτιρίων όπως και  η ανακαίνιση – συντήρηση – επισκευή κτιρίων είναι μια διαδικασία πολύπλοκη και σοβαρή. Οι ευθύνες του κυρίου του έργου (ιδιοκτήτη) αλλά και του εργολάβου κατασκευαστή σχετίζονται με κινδύνους ζημιών – αστοχιών στο κατασκευαζόμενο έργο καθώς και ατυχημάτων σε Τρίτους ή στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό. Η κακιά η ώρα, το ανθρώπινο λάθος κοστίζει ακριβά.
 Η  ασφάλιση κατασκευής έργου είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου, καλύπτει στη βασική της μορφή την αστική ευθύνη του κυρίου του έργου προς τρίτους όπου τρίτοι θεωρούνται όσοι δεν έχουν σχέση με το έργο για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Προαιρετικά μπορεί να προστεθεί και η Εργοδοτική ευθύνη για κάλυψη έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού. Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης πρέπει να έχει και ο εργολάβος που πραγματοποιεί την κατασκευή, όπως και ο μελετητής του έργου για τυχόν λάθη και παραλείψεις.
 Στην πλήρη μορφή προσφέρεται ασφαλιστήριο κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου (C.A.R. Constructors All Risks) προσφέρεται για έργα που αφορούν σε ανέγερση οικοδομής. Όπου απαιτείται η κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να γίνει και ασφάλιση συναρμολόγησης (E.A.R.  Erection All Risks).

Ασφάλιση ανέγερσης και κατασκευής έργου 2
Q&A Ασφάλιση ανέγερσης και κατασκευής έργου

FAQ's

Συνηθισμένες Ερωτήσεις

Εδώ Θα δείτε τις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις σχετικά με την Ασφάλιση ανέγερσης και κατασκευής έργου.

Α: Το έργο δεν θα πρέπει να έχει ξεκινήσει πριν από την έναρξη της ασφάλισης.

Α: Ο προϋπολογισμός του έργου, το είδος των εργασιών, η διάρκεια του έργου αλλά και οι απαλλαγές στις καλύψεις (μεγαλύτερες απαλλαγές χαμηλότερο ασφάλιστρο).

Α: Συνήθως στα δημόσια έργα προβλέπεται από τη σύμβαση περίοδος συντήρησης απλής ή εκτεταμένης. Με ένα επιπλέον επασφάλιστρο καλύπτει ζημιές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του έργου. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ασφάλισης αυτής είναι να έχει ήδη παραδοθεί το έργο.

PLANOASFALEIA.GR

Επιλέξτε την Υπηρεσία που σας ταιριάζει

Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Selected Value: 200
img
Η ασφαλιστική μας εταιρεία έχει κερδίσει τη φήμη ότι είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, παρέχοντας στους πελάτες μας κάλυψη και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.

Latest Portfolio

Need Any Help? Or Looking For an Agent

Copyright 2023, Psomiadis.eu. All Rights Reserved